Pátek, 19. července

Pravidla a podmínky

Registrací, přihlášením a používáním tohoto webu se zavazujete, že znáte a budete dodržovat stanovené podmínky a pravidla.

Použití souborů Cookie

 • Tato webová stránka používá při přihlášení uživatele soubory Cookie ukládané do Vašeho internetového prohlížeče.
 • Cookie jsou malé soubory, které používá většina webových stránek a slouží k dočasnému ukládání jednoduchých dat.
 • Možnost použití Cookies je na našem (a na většině ostatních webů) nutné kvůli správnému fungování přihlašování uživatelů.
 • Do Cookie může tento web také ukládat vaše individuální nastavení.
 • V případě že nechcete tomuto, nebo jiným webů umožnit použití Cookies, můžete tak učinit v nastavení internetového prohlížeče.

Informace poskytnuté uživatelem

 • Zaregistrovaný uživatel vyplnil při registraci uživatelské jméno, email a heslo.
 • Uživatelské jméno (username) ale defacto přezdívka (nickname) je veřejně zobrazovaný údaj.
 • Email uživatele nebude nikde zveřejněn a slouží pouze pro systémové účely (např. když uživatel zapomene heslo). Email nebude prodán nebo předán třetím stranám a nebudou na něj odesílána žádná reklamní sdělení. Na email mohou být zasílány upozornění či informace týkající se tohoto webu.
 • Heslo je neveřejné a nedá se zpětně zjistit. Web pro své použití ukládá pouze zašifrovaný otisk hesla (při každém přihlášení se uživatelem napsané heslo zašifruje stejným způsobem jako při registraci a porovná se s otiskem uloženým v databázi).

Materiály vložené uživateli

 • Každý uživatel je vlastníkem jím vloženého obsahu a je za něj právně i jinak plně zodpovědný.
 • Dle §5 zákona č. 480/2004 Sb., správce webu nepřebírá zodpovědnost za uživatelem vložený obsah. Správce webu nemusí dle §6 zákona č. 480/2004 Sb. aktivně vyhledávat možný protiprávní obsah a nemůže předpokládat vznik takového obsahu, proto nelze takový obsah spojovat s činností tohoto webu.
 • Pokud se správce webu dozví o obsahu, který porušuje pravidla tohoto webu, může takový obsah podle závažnosti prohřešku smazat či znepřístupnit.
 • Uživatel si nemůže nárokovat setrvání (nebo naopak eliminaci) jím vloženého obsahu na tomto webu. O vhodnosti obsahu, jeho zrušení či zachování rozhoduje správce, nebo správcem pověřená osoba a proti tomuto rozhodnutí není odvolání.

Informace zaznamenané systémem

 • Uživatel bere na vědomí, že určité akce (registrace, úspěšné či neúspěšné přihlášení) na tomto webu zaznamenávají IP adresu uživatele.
 • Díky zaznamenávání IP adres je možné udělat web bezpečnějším. Je možné například zachytit pokus o prolomení cizího účtu.
 • IP adresy jsou v celém systému neveřejné a jsou používány pouze systémem.

Práva a povinnosti

 • Správce webu může kdykoliv, bez předchozího varování nebo udání důvodu, smazat nebo znepřístupnit jakýkoliv obsahu webu, případně zabránit vytváření nového obsahu.
 • Správce webu může kdykoliv, bez předchozího varování nebo udání důvodu, zrušit uživateli uživatelský účet, případně zabránit ve vytvoření účtu nového.
 • Tento web není určen pro uchovávání nebo předávání hodnotných, firemních (ale i soukromých) dat a informací a správce webu neručí za smazání, ztrátu, nebo nedostupnost těchto dat.
 • Na funkce a služby tohoto webu nevzniká právní nárok a správce webu může kdykoliv, bez předchozího varování nebo udání důvodu, web dočasně či trvale znepřístupnit nebo omezit.