Čtvrtek, 13. června

(ne)obnovitelné zdroje energie

brownova.levandule 15.5.2024

Zvolme tezi, že na Zemi dopadá více energie než příroda potřebuje ke svému fungování (fotosyntéza, vodní cyklus, dusíkové cykly...) a přijměme fakt, že platí zákon zachování energie.

Pak je-li teze pravdivá, musí mít příroda mechanismy a schopnost přebytečnou energii vázat (třeba chemicky ve formě fosilních paliv). Nemá-li tuhle schopnost, musí docházet k oteplování a není to zadržitelné. Tedy někde se energie akumuluje, najděme ji a využívejme. Nechme přírodu pracovat za nás.

Není-li teze pravdivá, pak energie, kterou získáváme z větru a Slunce přírodě chybí a logicky musí docházet k omezení přírodních cyklů (a související změně klimatu).   

Green-deal je podle mého mínění naprosté nepochopení přírodních procesů a snaha přizpůsobit přírodu k naší vůli, byť myšlenka ochrany přírody je správná. Ale pokud ad absurdum využiji veškerou energii větru a pak vyrobenou elektřinu použiji k odsolování a zavlažování (o což by se postaral vítr), dělám složitě to, co by beze mě fungovalo samo, jednoduše a přirozeně.

Používáním tohoto webu vyjadřujete souhlas s ukládáním cookies ve Vašem prohlížeči.