Středa, 12. června

Chorá vláda, chorá zem

Xenomorph 16.11.2023

Jak si nás všimli až v Die Weltu a napsali o tom článek: Česko je nemocný muž Evropy [1].
(V překladu možno najít i na Novinkách.cz [2])
Ovšem ty důvody - ať se na mne soudruzi pisálci nezlobí - ty fakt neutrefili.
 

     Podstatné je, že si toho všímají nejen lidé v Česku, ale i v Evropě. Prostě to už nejde ututlat ani billboardovou kampaní o úspěšnosti vlády Pětidemolice (sponzorovanou z našich daní) ani potiskem triček s odvážnými protiputinovskými hesly. 

     Krátce: Česko je jedinou zemí EU, která se stále nevzpamatovala z pandemického propadu. A dovolím si tvrdit, že dokud opratě bude třímat Mr.Nutella&his band, vzpamatování se v Česku nehrozí. Ekonomové prý sice cosi blábolí o růstové pasti, ale od toho jsem napsal tento blog, abychom se na to podívali. Prý je na vině energetická neúspornost našeho průmyslu. Jsou tam ještě dva jiné důvody, ale nemyslím, že ten český propad je hlavně jejich vinou. Ostatně ani ten první uváděný důvod není echt český problém: 25.července vyšel v Idnes článeček  Firmy odcházejí, průmysl strádá. Německo je v recesi a vyhlíží temné zítřky [3] kde se mimo jiné píše: Z Německa odcházejí významné společnosti. Např. firma BASF se 150letou historií v únoru oznámila uzavření závodu na výrobu hnojiv v Ludwigshafenu a mohutně investuje v Číně. Chemická společnost LINDE (založená v Německu před více než 100 lety) má už pět let sídlo v Irsku a nyní opouští i frankfurtskou akciovou burzu. A vlastník největší německé hliníkárny Uedesheimer Rheinwerk v březnu oznámil, že letos končí kvůli vysokým nákladům na energii. Jak vidno, vysoké energetické náklady se celou recesí německého průmyslu táhnou jako červená nit...
V koncích je také německé "rodinné stříbro" - automobilový průmysl, který je díky přechodu na elektromobilitu a díky grýndýlu válcován čínskou konkurencí. Ale vinu svalují na software...

     Celý ten humbuk kolem "pasti středních příjmů" má patrně na triku Zdeněk Zajíček, který asi dostal jako stranický úkol objasnit, proč jsme ze sedmadvacítky zemí jediní v červených číslech a provedl to prostřednictvím článku zveřejněného Hospodářskou komorou ČR v srpnu tohoto roku: Vyčerpali jsme předchozí faktory růstu, ztratili konkurenční výhody a spadli do tzv. pasti středních příjmů 
zní závěr analýzy, která je podpořená grafy. Tak si společně pojďme pár grafů taky prosvištět.

Nejprve jeden, na který se můžete podívat v pořadu 168 hodin ze 3. září v čase 2:30 [4]:

Porovnání HDP v rámci EU // odvysíláno ČT // Zdroj dat: Eurostat (168 hodin, ČT 3.9.2023 v čase 2:30)

Zvláštní je, že v celé reportáži ani jednou nezazněla mantra o pasti středních příjmů. Zato jednotliví aktéři obviňovali konkrétně český stát a jeho vládu. A Česká televize by nám přece nelhala...

Ale teď už opusťme jak reportáž ČT tak článek v Die Weltu (a jeho překlad) a pokročme k analýze
článku z Hospodářské komory ČR [5]. A mrkněme nejprve na příjmy, když se podle nich jmenuje ta past: 

Průměrná hrubá roční mzda v USD Německo-ČR-OECD // Zdroj dat: OECD (Konkurenceschopnost_analyza_HK.pdf)

Zde je hezky vidět, jak se česká mzda za 30 let přiblížila k průměru OECD a ke mzdě německé. Ten podíl stoupnul z 34% na 57%, což podle páně Zajíčka má stačit na efekt pasti. Nu dobrá, koukněme se ke konkurenci: Web kurzy.cz vydal 6. 3. 2023 článek o vývoji průměrných mezd, do kterých vedle české mzdy a mzdy OECD zakomponoval mzdy celé V4: 

Průměrné hrubé měsíční mzdy - srovnání V4 a OECD // Zdroj dat: OECD (www.kurzy.cz)

Zde si prosím všimněte, že české mzdy nikterak nevybočují z jakéhosi průměru V4. Polsko je na tom o chlup lépe, Slovensko o fous hůře než my. No jo, ale jediný stát v červených číslech z celé EU (potažmo V4) jsme my! Snad nám to soudruh Zajíček osvětlí v dalších grafech... 
(Přiznám se, že vynechávám graf o počtu start-upů na milion obyvatel, neboť nechci přepínat své čtenáře neúnosnou délkou blogu. Jednak si myslím, že start-upy nemají nikterak výrazný vliv na tu nešťastnou příjmovou past, ve které údajně trčí Česko, druhak ten graf jen říká, že vedou Rakousko a Německo, pak s odstupem -cca na 57% úspěšnosti Německa- trčí Maďaři, v závěsu jsme my a pak s mírnými odstupy (cca 10%) Slovensko a Polsko. Jak říkám, o nic dramatického nepřicházíte.)
Mrkněme se raději na veřejný dluh, neboť jde dle páně Zajíčka o zásadní ukazatel: 

Veřejný dluh vůči HDP (v %) // Zdroj dat: Eurostat (Konkurenceschopnost_analyza_HK.pdf)

Jak vidno, zde si Česká republika vede zatím nejlépe. Čím menší veřejný dluh, tím lépe (a my dosahujeme 44% proti průměru evropské sedmadvacítky (84%). A zatímco soudruh ekonom vidí alarmující nárůst v roce 2020, já vidím, že nárůst v tomtéž roce měly také Slovensko a Německo. Avšak proč si soudruh Zajíček nevšiml našeho dalšího nárůstu i v letech 2021-2022, kde to už "padá" naprosto všem? To je mi záhadou, ale jen do okamžiku, než se položím na otázku: "Od kdy se opratí chytil blyštivý Péťa, nejlepší premiér, jakého kdy tato země nosila?" A náhle mám celou záhadu vyřešenu. Co vyřešeno stále nemám, je ta zatracená příjmová past, pokračujme proto dále:  

Výdaje firem na výzkum a vývoj v poměru k HDP (v%) // Zdroj dat: Eurostat (Konkurenceschopnost_analyza_HK.pdf)

Pokud jde o výdaje na výzkum a vývoj, vedou Němci a Rakušani. My (spolu s Maďary) kopírujeme s mírným odstupem pozvolna rostoucí průměr evropské sedmadvacítky. Začínají nás dotahovat Poláci, kteří bývali na úrovni Slovenska. To má ten podíl nejmenší a nejpomaleji rostoucí. Ptáte se, kde je na tomto grafu vidět ta naše příjmová past? Odpovím vám: NIKDE! A problém pasti neřeší ani zmínka o počtu patentů podaných na milion obyvatel v analýze, soudruh je asi placen od stránky a zatím dost nevydělal, tak zmiňuje kde co. Alespoň, že nás pochválil za nadprůměrné výsledky, které máme ve výdajích na vědu a výzkum. Jenže co je nám to platné, když se stále není schopen prokousat k meritu věci! Čtěme proto dále: Přesunu k výrobě s vyšší přidanou hodnotou by měly předcházet investice firem. V míře investic v poměru k HDP Česká republika dlouhodobě vede prim, jak je patrné z grafu: 

Míra investic vůči HDP (v %) // Zdroj dat: Eurostat (Konkurenceschopnost_analyza_HK.pdf)

Z grafu je pro vyšší přehlednost vynecháno Rakousko a Maďarsko, neboť dosahují v posledních letech hodnot blízkých ČR. A hned pod grafem je tučně připojena tato věta: Vysoká míra investic v poměru k HDP se nepropisuje do dalších ukazatelů, které lépe reprezentují inovační činnost českých firem. Myslíte, že tímto autor osvětlil náš pád do pasti středních příjmů? Za mne rozhodně ne...

Grafů už nám v analýze moc nezbývá, tak snad konečně začne soudruh mít tah na bránu: 

HDP na obyvatele - V4 // Zdroj dat: Eurostat (Konkurenceschopnost_analyza_HK.pdf)
HDP na odpracovanou hodinu - V4 // Zdroj dat: OECD (Konkurenceschopnost_analyza_HK.pdf)

Oba grafy jsou zaměřeny na tvorbu HDP. Zatímco ten horní to přepočítává na obyvatele, ten spodní pro změnu na hodinu. Všimněme si nejprve spodního. Česko někdy kolem roku 2008 zvolnilo, došlo k mírnému zlomu a od té doby je růst pozvolnější. Ale nikterak tragicky. Řekl bych, že ze stáje zemí V4 rozhodně nevybočujeme.
U horního obrázku (HDP na obyvatele) se něco děje se Slovenskem. Kdyby takhle vypadala česká křivka, řekl bych, že možná tam je ukryta hledaná past. Jenže česká křivka tam zbytku V4 dominuje. Tedy kromě roků po covidu, kdy Česko i Slovensko kopírují křivku Německa. Takže ani tady nevidím kýžený důkaz pasti středních příjmů pro Česko.

     Co říci závěrem? Tolik práce si s tím soudruh dal, tolik grafů vlepil a nakonec celý "důkaz" o pasti vychází jen z učených (nebo opsaných?) keců připomínajících rešerši učebnic nebo skript, zaměřených na danou problematiku. Možná má být důležitější to, co z toho pro nás má vyplývat: ...za dlouhých třicet let se vyčerpaly faktory růstu...ekonomický model zestárl... potřebujeme nový ekonomický model (asi příprava na grýndýl), který se nám pochopitelně přes noc nevysráží v kádince... stagnovat bude růst mezd i životní úroveň (takže se připrav, lide, na hubená léta, vidíš, přece, že tohle je něco, co nezpůsobil blyštivý Péťa, ten naopak spolu s vládou svými kroky proti tomu bojuje...). Hmm, za mě hezky vymyšlené. Pachatelé ekonomického kataklyzmatu jsou tímto z obliga, naopak jejich ekonomická salta mortale budou stavěna na piedestal jakožto chrabré činy mající nás spasit. A pokud nespasí, připlete se do toho další autor s další pastí (nebo inflační mílí [8]), proti které se bude vesele pokračovat v boji... 

     Ale může se také jen zbožně čekat, jestli nás okolní rozběhnuté ekonomiky náhodou nestrhnou sebou, abychom to pak mohli prodat jako úspěch nejzodpovědnější vlády. Variant je povícero, ani jedna však tuhle vládu neobviní z diletantismu, nekompetentnosti nebo dokonce záměrného poškozování této země v prospěch někoho (nebo něčeho) jiného. A tak si milí ovčané hezky vyčkejte do Nového roku na nové vládní vyhlášení ohledně počtu svetrů doporučených k nošení. Pojedeme i nadále z kopce a při jízdě z kopce to fouká.

 

[1www.welt.de/Tschechien-Der-wahre-kranke-Mann-Europas    originál, želbohu zpoplatněný
[2www.novinky.cz/cesko-je-nemocny-muz-evropy-pise-die-welt 
[3www.idnes.cz/nemecko-deindustrializace-recese-automobilovy-prumysl-elektromobily

[4www.ceskatelevize.cz/168-hodin
[5www.komora.cz/cesko-se-ocitlo-v-pasti-strednich-prijmu-zpomali-rust-mezd-i-zivotni-uroven/
[6https://www.komora.cz/Konkurenceschopnost_analyza_HK.pdf
[7www.kurzy.cz/30-let-cr-vyvoj-prumernych-mezd 
[8
www.seznamzpravy.cz/ptam-se-ja-proc-cnb-nechce-snizit-sazby

Používáním tohoto webu vyjadřujete souhlas s ukládáním cookies ve Vašem prohlížeči.